ความจุ Gmail มันขึ้นไปเรื่อยๆ เว้ย

มานั่งสังเกตุตอน login หน้า webbase ของมันเพิ่งเห็นว่าความจุดมันจะขึ้นตลอดเวลา ….. โห …. คิดได้ไงเนี่ย จริงๆ เพิ่งเห็นนะ เพราะว่าทุกทีใช้งานผ่าน POP3 มากกว่า (มันสะดวกและโหลดข้อมูลเมลมาไม่ต้องมีโฆษณาด้วย)

ก็ติดตามกันต่อไปว่าความจุจะเพิ่มมากขึ้นถึง 3GB หรือไม่ หรือว่าล่มเลิกไปก่อน (เพราะไม่มีที่จะให้ใส่ 5555)