ประกาศปิด ThaiHi5.com อย่างเป็นทางการ!

ตั้งแต่ปี 2007 ที่มี ThaiHi5 จนวันนี้ปี 2013 มาวันนี้ ผมคิดและทบทวนว่าคงถึงเวลาสิ้นสุดการให้บริการ ThaiHi5.com อย่างเป็นทางการ เพราะข้อมูลเนื้อหา และสภาพการให้บริการของ Hi5.com รวมไปถึงข้อมูลภายในฟอรั่มของ ThaiHi5.com ไม่สอดคล้องกันอีกต่อไปแล้ว ประกอบกับยังถูก spammer โจมตีอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งไม่สอดรับกับรายได้ที่ได้จาก ThaiHi5.com ซึ่งไม่เพียงพอที่จะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอีกต่อไป

ดังนั้น วันที่ 18 ธันวาคม 2013 จึงขอปิดการให้บริการ ThaiHi5.com อย่างเป็นทางการ

ขอบคุณที่สนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรามาตลอด 6 ปีที่ผ่านมา

@FordAntiTrust, Co-Partner ThaiHi5.com

หมายเหตุ: เว็บ ThaiHi5.com เป็นเว็บชุมชนผู้ใช้งาน Hi5.com ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากเนื้อหาการใช้งานที่ผู้ใช้งาน Hi5.com ร่วมแบ่งกันเองแล้ว ไม่มีการเชื่อมโยงบริการ กิจกรรม รวมไปถึงการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ Hi5.com แต่อย่างใด