ช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา กับ SSD มีปัญหา

มีคนถามผมมาว่า ช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ SSD มีปัญหา ผมใช้หลักวิธี ติดตามปัญหา และสรุปปัญหายังไง ขอนำมาแชร์ให้ทราบ

 1. เช็ค S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ของตัว SSD ว่ามีค่าต่างๆ เกินหรือมีค่าที่แปลกกว่าปรกติหรือไม่ ซึ่งตัวที่ผมเช็คว่ามีปัญหานั้น ในส่วนนี้ไม่มีอะไรผิดปรกติ จึงเช็คต่อในข้อที่ 2.
 2. สั่ง Surface test errors เพื่อเช็คข้อมูลทุกๆ cell data ของ SSD ซึ่งคล้ายๆ กับเช็ค track ของ HDD สรุปยังคงทำงานได้ปรกติดีไม่มีอะไรผิดพลาด หรือ bad cell ขึ้นมา เลยทำต่อในข้อที่ 3.
 3. สั่ง Erase ตัว SSD แล้วทำการติดตั้งระบบใหม่ แล้วลองใช้งานดูว่าเกิดอาการเดิมหรือไม่ ซึ่งมีอาการแปลกๆ แม้จะเพิ่งติดตั้งใหม่ โดย OS ที่นำมาติดตั้งนั้น ตัว media ใช้ checksum ตรงกับ source ของ Microsoft และแผ่นเป็นลิขสิทธิ์แท้ เลยติดตามปัญหาในข้อที่ 4. ต่อไป
 4. ปรกติอาการที่บ่งบอกว่า SSD เริ่มมีปัญหาคือ อยู่ๆ ไฟล์ก็เกิดปัญหา signature invalid หรือ checksum invalid ขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุ โดยการตรวจสอบคือใช้ System File Checker (sfc /scannow) ของ Windows เอง โดยตรวจสอบแล้วจะเจอ corrupt files ใน log และ repair ไม่ได้ ทำให้ไฟล์ระบบทั้งหมดมีปัญหา ซึ่งจะเกิด error ได้หลากหลายมาก อย่างที่ผมเจอคือ
  – อยู่ๆ activation services ไม่ทำงาน ทำให้ Windows deactivated แบบไม่ทราบสาเหตุ เช็คแล้วไฟล์เกิด signature invalid จนไม่สามารถทำงานได้ แม้แต่เรียก activation process มาเพื่อดู Installation ID ยังทำไม่ได้
  – เจอ Windows Search service ทำงานไปสักพัก tquery.dll โหลดไม่ขึ้น ทำให้ Search service ค้าง จน File Explorer พัง เพราะ checksum invalid
  – ไฟล์ mfmp4srcsnk.dll เกิด signature invalid ทำให้ File Explorer ปิดตัวเองลงเมื่อเปิด Folder ที่มีไฟล์วิดีโอเยอะๆ
  – อยู่ๆ ไฟล์ kernel ทั้งหมดระบบทั้งหมด ไม่สามารถเปิดหรือรันอะไรได้เลยหลังจากติดตั้ง
 5. จากข้อที่ 4. ใน Event Viewer จะมี log ที่ระบุ delayed write failed ที่ตัว SSD เกิดขึ้นในบางครั้ง
 6. ใช้ไปสักพักเกิดอาการ BSoD เกิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุแม้จะไม่ได้เปิดอะไรหนักๆ หรือเปิดโปรแกรมเดิมๆ แม้จะเพิ่งติดตั้ง Windows ใหม่ๆ และเพิ่งติดตั้ง driver และ update ระบบครบแล้ว ซึ่งจากที่ตรวจสอบ สรุปได้จากข้อที่ 4. และ 5.

จากทั้งหมดที่ว่ามา 6. ข้อเป็นการตรวจสอบและข้อสังเกตุทั้งหมดที่เจอมาจนมั่นใจแน่ๆ ว่า SSD มีปัญหาในการใช้งาน เพราะแค่ BSoD เฉยๆ อาจจะไม่มีอะไรมาก แต่เกิดอาการ delayed write failed และไฟล์ระบบอยู่ๆ ก็พังใช้งานไม่ได้ อย่างไม่ทราบสาเหตุ ใช้ System File Checker แล้วก็ใช้งานและแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องเริ่มตั้งธงแล้วว่า SSD มีปัญหาครับ