มาทำให้ product key ของ Windows 8.0 สามารถติดตั้ง Windows 8.1 แบบ Clean Install ผ่าน USB ได้

ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ซื้อ Windows 8.0 แบบลิขสิทธิ์แท้ ต้องซื้อเป็นแบบ Upgrade ทั้ง Retail และ Download แน่ๆ ในขั้นตอนที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้จะสรุปและทดสอบแล้วว่าใช้งานได้จริงกับทั้งสองส่วนครับ ซึ่งแน่นอนว่าใน entry นี้ผมขอสรุปอีกสักครั้งสำหรับคนที่มี product key ของ Windows 8.0 แต่อยากติดตั้ง Windows 8.1 แบบ Clean Install ผ่าน USB โดยใช้ product key ของ Windows 8.0 ที่มีอยู่

  1. โหลดไฟล์ Windows 8.1 ตัวเต็มผ่านเว็บมาก่อนตามวิธีในหน้านี้ blog entry ID 3928 เพื่อนำมาสร้าง USB Installer (อยากได้ไฟล์ ISO ก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เช่นกัน)
  2. เพิ่มเติมไฟล์บางตัวใน USB Installer ของ Windows 8.1 เพื่อไม่ให้ถาม product key ของ Windows 8.1 ก่อนการติดตั้ง สำหรับคนที่มี product key ของ Windows 8.0 ผ่าน USB flash drive โดยเมื่อติดตั้งเสร็จ จะถาม product key ให้ใส่ product key ของ Windows 8.0 ลงไปใช้งานได้ทันที blog entry ID 3938

หมายเหตุ ก. การทดสอบบน product key แบบ Upgrade License ทั้ง Retail และ Download แล้ว

หมายเหตุ ข. ขั้นตอนทั้ง 2 ส่วนนี้ทดสอบแล้วใช้งานได้จริง

ข้อควรทราบ เกี่ยวกับ UEFI
การสร้าง USB Installer ของ Windows 8/8.1 นั้น อยากให้ตรวจสอบให้ดีว่าได้มาเป็น File System แบบ FAT32 เพราะการติดตั้งแบบ UEFI ของ Windows 8/8.1 ต้องใช้ media installer แบบ FAT32 เท่านั้น