Internet Connection ระหว่างประเทศล่ม ต้องปรับตัวกันหน่อย !!!

วันนี้หลายคนอีเมลมาบ่น ว่าเข้าเว็บแล้วมันโหลดไม่หมด ซึ่งปัญหานี้เกิดจาก Script Program บางส่วนของเว็บ มันไปดึงข้อมูลหลาย ๆ อย่างกับทางต่างประเทศครับ แล้วการเชื่อมต่อต่างประเทศนั้นมีปัญหาอยู่จากตอนที่แล้ว ทำให้ Web Browser ต้องดึงข้อมูลจากต่างประเทศ แต่ดึงไม่ได้ เลยเกิดการรอข้อมูลของ Web Browser จนทำให้เว็บโหลดไม่สำเร็จครับ ตอนนี้ผมได้เอาพวก Script Program ต่าง ๆ ที่ดังข้อมูลจากต่างประเทศออกไปก่อนในช่วงนี้ครับ ไม่งั้นจะเข้าเว็บลำบากมากครับ แล้ว E-Mail ก็รับส่งลำบากมาก โดยเฉพาะเมลที่ Gmail และ Hotmail ที่เข้าไปเช็คลำบากมาก ๆ

เห็นว่าจะใช้เวลาแก้ไขประมาณ 10 วันไ้ด้มั้ง (นานมาก -_-‘) โดยข่าวล่าสุดตอนนี้ไทยสูญเสียอัตราความเร็วในการติดต่อสื่อสารไป 5Gbps (หรือ 5,120 Mbps และหรือ 5,242,880 Kbps) ซึ่งมากมายมหาศาลมาก โดยตอนนี้แก้ลำด้วยการเพิ่มวงจรการสื่อสารไปทางยุโรปแทนที่ 620Mbps ซึ่งน้อยกว่าเดิมเกือบ 10 เท่า แต่ก็พอบรรเทาปัญหาธุรกิจระหว่างประเทศไปได้มาก

ถ้าทุกอย่างกลับมาสภาพเดิมก็จะปรับแก้กลับมาเหมือนเดิมในภายหลังครับ ;)