Google ปิดคุณสมบัติบางอย่างใน Google Code และแนะนำให้ย้ายไปใช้บริการ Google Drive แทน

แนะนำก่อนว่า Google Code คือบริการให้พื้นที่และระบบในการแบ่งปัน-จัดการชุดคำสั่งโปรแกรม เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในทีมของนักพัฒนานั้นๆ ผ่านเว็บ อีกทั้งยังมีความสามารถในการจัดเก็บไฟล์ที่ถูกแปลงเป็นไฟล์สำเร็จพร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกต่อกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปด้วย

แต่ข่าวล่าสุดนั้นแจ้งว่านั้นปิดคุณสมบัติดาวน์โหลดในบริการ Google Code ออกไป โดยได้แนะนำให้นักพัฒนาย้ายไปใช้ตัวอื่นๆ แทนเช่น Google Drive เป็นต้น แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของวงการเพราะ Github ก็ได้ประกาศเรื่องแบบเดียวกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกัน (Goodbye, Uploads – GitHub)

แต่หลังจากที่ข่าวนี้ออกมา SourceForge ขานรับประกาศและขอเป็นพื้นที่สำหรับให้นักพัฒนาที่ใช้อยู่บน Google Code และต้องการใช้งานคุณสมบัติที่ถูกปิดไป หรือย้ายมาใช้งานที่ SourceForge ทั้งหมดเลยก็ได้ (Welcome Google Code user! – sourceforge)

ที่มา: