ภาพริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์

ไม่อธิบายอะไรมาก ดูภาพน่าจะอธิบายได้เยอะครับ แต่ที่แน่ๆ ตอนไปดูนี่ระดับน้ำนี่ ถ้าท่วมคงจะประมาณ 1 เมตรครึ่งแน่ ๆ หรืออาจจะ 2 เมตรได้ และตอนไปดูระดับน้ำมันเหลืออีกแค่ 5 – 10 เซ็นติเมตรเท่านั้น แค่เรือข้ามฟากเทียบท่าเรือน้ำก็ล้นข้ามกำแพงกั้นน้ำแล้ว -_-‘