มีอะไรใหม่บ้างใน Drupal 8

จากบทความDrupal 8 is Coming เขียนโดย Alex Rayu

ผมขอสรุปสั้นๆ ว่า Drupal 8 ปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง

  • Core CMS จะใช้การพัฒนาบน Symfony framework
  • Theme engine ใช้ Twig PHP template engine
  • รองรับ Mobile ตั้งแต่การติดตั้งเลย (HTML 5 and CSS 3) โดยไม่ต้องลง mobile mobule
  • รองรับไฟล์ media ต่างๆ โดยไม่ต้องลง media mobule
  • มีระบบ Internationalization ที่ดีกว่าเดิม ทำให้สนับสนุน multilingual ได้ดีขึ้น
  • ย้ายการตั้งค่าต่างๆ ไปใช้ CMI

ส่วนอื่นๆ คงตามได้จาก Drupal 8 Updates and How to Help ต่อไปครับ