เรื่องของการทำงาน

เดือนที่ผ่านถือเป็นเดือนที่น่าเบื่อที่สุดเดือนหนึ่ง ด้วยเหตุผลที่การทำงานกลุ่มนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการให้คนในกลุ่มนั้น สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายไปได้ ซึ่งงานที่สั่งหรือส่งต่อไปนั้นมักจะกระจุกตัวกันอยู่กับคนไม่กี่คน ซึ่งทำให้การทำงานออกมาได้ไม่ดีนัก ด้วยการขาดประสบการณ์รวมไปถึงความรู้ในด้านการทำงาน โดยมากแล้วมักจะทำงานแบบขอไปทีเสียส่วนใหญ่ ซึ่งงานที่มอบหมายไปนั้นมักจะออกมาได้ห่วยแตกอย่างมาก และด้วยเป็นคนที่ไว้ใจคนและคาดหวังว่าเราได้ให้งานกับคนที่มีความรับผิดชอบดีที่สุดคนหนึ่ง แต่จนแล้วจนรอด งานหลายๆ อย่างก็ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย แต่งานโดยเนื้อหาตามจุดประสงค์นั้นเสร็จเป็นรูปเล่มและดูเรียบร้อยดี แต่ภายในอาจจะไม่ตรงตามความต้องการนั้นเอง

และยังมีคนอีกจำพวกที่ไม่ทำอะไรเลย ได้แต่นั่งมอง และสั่งการ หรือแม้แต่ตามจิกงาน แต่ตนเองไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไร เอาแต่สั่งและพูด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสิ้นดี คนที่ทำก็ทำกันตายไปข้างนึง คนที่ไม่ทำมันก็ไม่ทำสักอย่าง

เฮ้อ ….. น่าเบื่อน่าหน่าย