ในปีที่ผ่านมาเว็บที่ผมดูแลอยู่มี สถิติของ Web Browser ทั้งยี่ห้อและขนาดจอภาพมาให้ดูกัน

Chrome = 49%
Internet Explorer = 21%
Firefox = 14%
Safari = 8%
Android Browser = 5%
Other = 3%

1366×768 = 26%
1024×768 = 14%
1280×800 = 10%
1600×900 = 7%
1280×1024 = 6%
1920×1080 = 6%

IE6 = 3%
IE7 = 5%
IE8 = 55%
IE9 = 33%
IE10 = 5%

โดยจะเห็นว่าแนวโน้มของปีนี้ Chrome มาอันดับหนึ่งเลย ตามด้วย IE และ Firefox

สำหรับขนาดของจอภาพก็คงได้เวลาปรับตัวในการทำเว็บที่รองรับขนาดจอภาพที่ 1,280 pixel เป็นขนาดเริ่มต้นกันเสียที

สำหรับ การสนับสนุนใน IE6 และ IE7 นั้นก็ควรจะหยุดลงได้แล้ว คุณจะสนับสนุนเพียง 3-5% จาก 21% ของคนที่เข้าเว็บคุณเพื่อ? และควรมุ่งไปที่ IE8 เป็นส่วนเริ่มต้นและมุ่งทำให้แสดงผลได้ดีใน IE9 และ IE10 มากขึ้นน่าจะดีกว่า

สถิติอาจไม่ตรงกันสำนักอื่นๆ โปรดเปรียบเทียบกับภาพรวมของเว็บที่ดูแลกันเองและกำหนดทิศทางต่อไปในอนาคตครับ