Customer Service ของ Innergie แจ้งแล้วว่า Innergie mMini Combo 15W AC Duo USB ชาร์จ Nexus 7 ไม่ได้จริง!

จากเหตุการณ์ Innergie mMini Combo 15W AC Duo USB ชาร์จ Asus Nexus 7 ไม่ได้! นั้น ผมได้ติดต่อกับ Customer Service ของ Innergie เพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลปรากฎตามภาพด้านล่าง ><”

12 - 1

เสียใจ….. T_T