การเปลี่ยนแปลงของ ThaiCyberPoint

ตอนนี้เริ่มโครงการเปลี่ยนแปลงบางส่วนแล้ว แต่ผู้ใช้ทั่วไปยังไม่ได้เห็นในส่วนนั้น คาดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่ 4 ของเว็บแห่งนี้ และรวมไปถึงรูปแบบของเนื้อหาที่น่าจะเปลี่ยนใจความสำคัญรวมไปถึงมุ่งเน้นไปในอีกแนวทาง แต่บางส่วนยังคงแนวทางแนวทางเดิมไว้บ้าง แต่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ เท่ากับส่วนที่ให้ความสำคัญสูงสุด แต่คาดว่าการเปลี่ยนแปลงคงเป็นไปอย่างช้า ๆ และ link เก่าๆ ที่มีอยู่ซึ่งมีผู้ใช้หลายๆ คน bookmark ไว้ อาจจะใช้งานไม่ได้ คงไม่ต้องกังวล เพราะระบบใหม่นั้นจะมีการอ้างอิงกับลิงส์เก่าที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เก่าๆ ที่ค้นหาจากแหล่งข้อมูลดั่งเดิม ที่โพสตามเว็บบอร์ดหรือเว็บที่แนะนำเนื้อหาต่างๆ นั้นได้เข้ามาที่เนื้อหานั้นๆ ได้สะดวกมากขึ้นด้วย ซึ่งน่าจะเรียกว่าการ mapping นะ ;) แต่แง้มๆ ไว้ก่อนว่า จะเป็นไปในลักษณะ ThaiCyberPoint + Ford AntiTrust’s Blog อย่างแน่นอน