วันนี้ที่นครสวรรค์ เมืองที่ถูกบังคับให้แห้ง! (29/10/2554)

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกไปขี่รถเพื่อดูสภาพในเมืองหลังน้ำถูกสูบออกไป โดยที่น้ำในตัวเมืองเทศบาลนครสวรรค์ลดและแห้งลงไป เพราะโดนบังคับด้วยการสูบน้ำออก เพราะซ่อมพนังกั้น 6 จุดได้แหละครับ ไม่งั้นก็ยังจมน้ำอยู่เช่นเดิมเหมือนจังหวัดอื่นๆ อยู่ในตอนนี้แน่นอน

Pak Nam Pho-20111029-00390

สภาพของแถวๆ สี่แยกไปรษณีย์ ยังเห็นซากของขยะกองสูงๆ อยู่ตามถนน แน่นอนว่าคุณจะเห็นภาพแบบนี้ตลอดถนนในตัวเทศบาลตัวเมืองนครสวรรค์อยู่โดยทั่วไปในตอนนี้ครับ ซึ่งจากที่ขี่รถไปเรื่อยๆ จะเห็นร้านค้า และบ้านคนก็ยังคงทำความสะอาดบ้าน และสิ่งของที่จมน้ำอยู่ตามท้องอยู่ตลอดแนวทางถนนครับ

Pak Nam Pho-20111029-00391

พนังกั้นน้ำริมแม้น้ำเจ้าพระยาในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ ยังคงความแข็งแรงอยู่เช่นเดิมครับ และแม่ผมบอกว่าเค้าเสริมเพิ่มเติมอีกบางส่วนด้วย โดยภาพรวมน้ำด้านนอกในตัวแม่น้ำยังคงสูงเมื่อเทียบกับด้านในตัวเมืองอยู่ครับ

Pak Nam Pho-20111029-00392

พนังกั้นน้ำในช่วงตัวเมืองเทศบาลนั้นสูงประมาณ 4-5 เมตรได้ (ผมกะเอา) ด้านซ้ายคือฝั่งตัวเมืองเทศบาล ส่วนด้านขวาคือแม่น้ำ (ดูได้จากระดับเรือที่จอดอยู่) จะเห็นว่ายังสูงอยู่มากครับ เพราะฉะนั้นจึงยังไม่น่าไว้ใจอยู่ต่อไปในตอนนี้