จะสงกรานต์แล้ว แต่ยังคงความคิดเดิม !!!

ก่อนจะเข้าถึงวันสงกรานต์จริง ๆ ต้องดักคอไว้ก่อน ;)

สงกรานต์ = ลามปาม, sex, ไร้มนุษยธรรม และละเมิดสิทธิคนอื่น หรือไง….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.