คิวถ่ายรูปซ้อม-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ 54

ดูข้อมูลค่าบริการที่นี่ ขอไม่รับงานวันจันทร์ – ศุกร์นะครับ หรือนัดถ่ายนอกรอบได้ตามวันและเวลาที่ว่างนอกเนื้อจากรายการด้านล่าง สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ

วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2554
เวลา 8.30 น. (ยืนยันช่วงเช้า)
– คณะครุศาสตร์
เวลา 13.00 น. (ว่าง)
– วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาญารณสุข, วิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตเคมี, วิทยาลัยประชากรศาสตร์, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2554 (ว่าง)
เวลา 8.30 น.
– คณะรัฐศาสตร์
เวลา 13.00 น.
– คณะนิเทศศาสตร์, คณะจิตวิทยา

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554 (ว่าง)
เวลา 8.30 น.
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 13.00 น.
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตรี)

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2554
เวลา 8.30 น. (ว่าง)
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ตรี)
เวลา 12.00 น. (ยืนยันรอบบ่าย)
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (โท เอก)

วันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2554 (ยืนยันท้้งวัน)
เวลา 8.30 น.
– คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์
เวลา 13.00 น.
– คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์

วันพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์ 2554

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2554 (ว่าง)
เวลา 8.30 น. และ เวลา 13.00 น.

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2554 (ว่าง)
เวลา 8.30 น. และ เวลา 13.00 น.