เมื่อโปรแกรมเมอร์อารมณ์ติส ก็แนวๆ นี้แหละ

จาก http://bit.ly/fCTsuB “แอบชอบหนุ่มโปรแกรมเมอร์ จะแอบบอกความในใจด้วยโค๊ดแบบไหนได้มั่งอ่า”

ก็เลยเขียนเล่นๆ ช่วงที่เซงๆ กับเรื่องบางเรื่อง

 1. World = {
 2.     'CreateMe'  : function (n) {
 3.         World.me = n;
 4.         World.HaveSomeThingToTellYou = function () {
 5.             if(World.you != null)
 6.                 return true;           
 7.             alert('Single');
 8.             return false;      
 9.         }
 10.         return World;
 11.     },
 12.     'CreateYou'  : function (n) {
 13.         World.you = n;
 14.         World.Love = function (u) {
 15.             alert(World.me + " love " + u.you + ".");
 16.         }
 17.         return World;
 18.     }
 19. };
 20.  
 21.  
 22. i = World.CreateMe('Me');
 23. u = World.CreateYou('You');
 24.  
 25. if(i.HaveSomeThingToTellYou())
 26.     i.Love(u);