เมื่อโปรแกรมเมอร์อารมณ์ติส ก็แนวๆ นี้แหละ

จาก http://bit.ly/fCTsuB “แอบชอบหนุ่มโปรแกรมเมอร์ จะแอบบอกความในใจด้วยโค๊ดแบบไหนได้มั่งอ่า”

ก็เลยเขียนเล่นๆ ช่วงที่เซงๆ กับเรื่องบางเรื่อง


World = {
  'CreateMe' : function (n) {
    World.me = n;
    World.HaveSomeThingToTellYou = function () {
      if(World.you != null)
        return true;
      alert('Single');
      return false;
    }
    return World;
  },
  'CreateYou' : function (n) {
    World.you = n;
    World.Love = function (u) {
      alert(World.me + " love " + u.you + ".");
    }
    return World;
  }
};

i = World.CreateMe('Me');
u = World.CreateYou('You');

if(i.HaveSomeThingToTellYou())
i.Love(u);