ค่าของชีวิต

"….ชีวิตที่มีค่า ไม่ใช่ชีวิตที่รำรวย มีเกียรติ หรือ อายุยืน แต่ชีวิตที่มีค่า ‘คือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่า’ และทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่า"

โฆษณาไทยประกันชีวิต(แม่ต้อย)