มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เป็นวิธีคิดในเชิงทุนนิยม เมื่อผู้ศึกษาจะได้ผลประโยชน์จากการศึกษา ผู้ศึกษาจึงต้องรับภาระในรายจ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นในขณะศึกษา แต่หากมองในแง่สังคม ก็ดูเหมือนจะเป็นการปัดความรับผิดชอบที่รัฐควรมีต่อประชาชน และมองว่าฐานะทางสังคมของประเทศไทยนั้นมีกันอยู่เท่าเทียม ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่เลย และเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่ใช้ "เงิืน" เท่านั้น ที่จะมีสิทธิในการเล่าเรียน แต่ถ้าไม่มี "เงิน" ก็ต้องไปกู้หนี้กันมาจ่ายค่าเล่าเรียนเพื่อได้เรียน ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่หาเงินเรือนแสน ได้ในเวลา 1 เดือนแบบต่างประเทศ การจะหาเงินขนาดนั้นมาจ่ายค่าเล่าเรียน ทั้งในระดับปริญญาตรี และโท รวมถึงเอก นั้นยากยิ่ง นั้นหมายถึงการตัดโอกาสในการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนิสิตนักศึกษาในอนาคต การศึกษา ต้องลงทุนกันขนาดนี้เลยเหรอ คุณคิดว่าค่าเรียนหลักแสน มันจรรโลงโลกเรามากใช่ไหม