ลงทะเบียนล่วงหน้าบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) แบบง่ายๆ กับกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay)

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือชื่อเดิมคือ Any ID เป็นบริการเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับ-โอนเงินระหว่างกัน โดยเข้ามาแทนที่หมายเลขบัญชีธนาคารที่เราจดจำได้ยาก โดยรัฐบาลมีแนวคิดการจ่ายเงินสวัสดิการและการคืนภาษีต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านเลขประจําตัวประชาชน และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินของประเทศไทย (National e-Payment)

โดยในระยะเริ่มต้นระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2559 จะเป็นการเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยใช้เพียง เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในการลงทะเบียนเพื่อผูกเข้ากับหมายเลขบัญชีธนาคาร และรายงานผลผ่านทาง SMS, อีเมลหรือไปรษณีย์หลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

และตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคาร และทางธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนได้ในทันที

วันนี้เลยมาแนะนำวิธีลงทะเบียนล่วงหน้าบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านหน้าเว็บให้ดูกัน

1. เข้าไปที่ ลงทะเบียนง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ krungsri.com/promptpay

2. ทำการกรอก หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงศรี, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ รหัสประจำตัวประชาชน 6 หลักสุดท้าย

2016-07-01_121830

3. ระบบจะแจ้งว่า ชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชี ที่แสดงอยู่ จะให้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรประชาชน ตัวไหน แล้วเลือกยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด

2016-07-01_122809c

4. หากเลือกลงทะเบียนด้วย หมายเลขบัตรประชาชน จะแจ้งผลการลงทะเบียน และทางธนาคารจะส่งผลการลงทะเบียนให้ทาง SMS อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

2016-07-01_122857c

5. หากเลือกลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ จะมีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน OTP ก่อน อีก 1 ขั้นตอน แล้วจึงแจ้งผลการลงทะเบียน โดยทางธนาคารจะส่งผลการลงทะเบียนให้ทาง SMS อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

2016-07-01_174828c

เพียงขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้ เราก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เข้ากับบริการพร้อมเพย์ ผ่านธนาคารกรุงศรีได้แล้ว

สำหรับข้อมูลอื่นๆ สามารถอ่านต่อได้ที่ เกี่ยวกับกรุงศรี พร้อมเพย์ (Krungsri PromptPay)

3152