ท่ามาตรฐานของคนใช้ Mac OS X แล้วมีปัญหา

ภาพนี้ถูกใจ ;P

ท่ามาตรฐานของคนใช้ Mac OS X แล้วมีปัญหา

จาก http://ifew.exteen.com/20090602/windows-7-on-macbook

1 thought on “ท่ามาตรฐานของคนใช้ Mac OS X แล้วมีปัญหา”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.