จริยธรรมแห่งวิชาชีพต้องมาก่อน !!!


สำนักงาน ก.พ.-วันแต่งงาน

Hippocratic Oath

2 thoughts on “จริยธรรมแห่งวิชาชีพต้องมาก่อน !!!”

  1. โฆษณานี้ดีมากๆ เลย เหมาะกับสถานะการตอนนี้มากๆ (ความจริงก็สร้างเพื่อสถานะการนี้)
    แบบว่า คนเราลืมหน้าที่ตนเอง มั่วแต่เรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้

    ไม่น่าเชื่อกับข่าวที่ออกมา ถ้าเราเป็นหัวหน้าน่ะ ไล่ออกเลย
    อะไรน่ะ บ.ของตนเองก็ไม่ใช่ดันเลือกคนขึ้นอีกน่ะ
    ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหน

Comments are closed.