ไม่เป็นไรเลย (มั้ง)

ไม่เป็นไรเลย – นูโว

ไม่เป็นไร บอกเลย ไม่เป็นไร
น้ำตาจะไหล ก็ไม่เสียดาย หรอกหนา

เก็บมานาน (เก็บมานาน) เก็บจนล้นจนรินจากตา (ล้นจนรินจากตา)
ปล่อยมันไหลมา เพราะใจเหนื่อยล้าเกินไป

น้ำตา ก็ดี เหมือนกัน ให้มันมาคอยล้างใจ
เหนื่อยแค่ร่างกาย ก็ให้เหงื่อมันล้าง (ให้เหงื่อมันล้าง)

แล้วใจที่เหนื่อยกับความรัก ขอระบายกันบ้าง
เหงื่อไหลเป็นทาง ออกมาจากสองตา

จะเป็นไร ก็เปรียบดังเล่นกีฬา
ถึงคราวอ่อนล้า มีเหงื่อท่วมตัวมากมาย

เหนื่อยมานาน (เหนื่อยมานาน) เหนื่อยในรัก
ในเกมส์แห่งใจ (รักในเกมส์แห่งใจ) อ่อนแรงล้มไป
น้ำตาก็ไหล เป็นทาง

รักมันก็เป็น แค่เกมส์ แค่เกมส์อะไรสักอย่าง
เจ็บช้ำครวญคราง ไม่นานก็หาย (ไม่นานก็หาย)

เมื่อใจยังอยู่ในเกมส์รัก แพ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่
เหนื่อยเข้าทีไร มันก็มี น้ำตา

น้ำตา ก็ดี เหมือนกัน ให้มันมาคอยล้างใจ
เหนื่อยแค่ร่างกาย ก็ให้เหงื่อมันล้าง (ให้เหงื่อมันล้าง)

แล้วใจที่เหนื่อยกับความรัก ขอระบายกันบ้าง
เหงื่อไหลเป็นทาง ออกมาจากสองตา

รักมันก็เป็น แค่เกมส์ แค่เกมส์อะไรสักอย่าง
เจ็บช้ำครวญคราง ไม่นานก็หาย (ไม่นานก็หาย)

เมื่อใจยังอยู่ในเกมส์รัก แพ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่
เหนื่อยเข้าทีไร มันก็มี น้ำตา