งดให้บริการ Free@E-mail

เนื่องจากระบบอีเมลหลักที่เป็น Free@E-mail ตอนนี้มีปัญหา และไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติเมื่อไหร่ ทำให้เราต้องทำการปิดส่วนนั้นไปก่อนในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อไม่ให้กระทบกับเว็บหลักของเรา ซึ่งสำหรับท่านใดที่มีความจำเป็นในการใช้อีเมลภายใต้โดเมน thaicyberpoint.com สามาถติดต่อผมได้อีเมล annop@thaicyberpoint.com เพื่อผมจะได้เพิ่มบัญชีรายชื่ออีเมลชั่วคราวให้ใช้ในช่วงดังกล่าวนี้ไปก่อนครับ (แต่อีเมลเก่า ๆ ไม่อยู่นะครับ เพราะว่าอยู่กันคนละที่และคนละเครื่องแม่ค่าย)