แจ้งขอความช่วยเหลือด้านไอทีสำหรับลูกค้าไมโครซอฟท์ในสถานการณ์อุทกภัย

เรื่อง การแจ้งการให้ความช่วยเหลือด้านไอทีสำหรับลูกค้าไมโครซอฟท์
เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพ

จากเหตุสถาณการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความห่วงใยต่อท่านและครอบครัว ที่ประสบหรือได้รับผลกระทบจากภัยนี้เป็นอย่างยิ่ง และในขณะที่ท่านกำลังรับมือกับอุทกภัยที่กำลังส่งผลในครั้งนี้ ไมโครซอฟท์เข้าใจว่าการดูแลครอบครัวและทรัพย์สินของท่านย่อมเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่เมื่อทุกสิ่งเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟู หน้าที่สำคัญสำหรับไอทีก็คือการกู้ระบบขององค์กรให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ

ทีมงานไมโครซอฟท์พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านไอทีแก่ท่าน เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้มีรายละเอียดและกระบวนการต่างๆที่ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ คือ

1) Facebook Page “ITWinFlood” ซึ่งจะเป็นการให้คำแนะนำเรื่องไอทีในภาวะน้ำท่วม

ITWinFlood คืออะไร

ITWinFlood คือ หน้าเพจ Facebook ที่สร้างขึ้นโดยทีมงานไมโครซอฟท์ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย

ITWinFlood ช่วยท่านได้อย่างไร

ITWinFlood ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 3 ส่วนได้แก่ การเตรียมความพร้อมระบบไอทีทั้งก่อน ระหว่างและหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ตลอดจนวิดีโอ How To เพื่อช่วยแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีในการสำรองข้อมูลและกู้ระบบไอทีในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้น
ในส่วนของ วิดีโอ How To นั้น จะเป็นคำแนะนำสั้นๆ สำหรับท่านและทีมงานในการสำรองข้อมูลและกู้ Windows Server System, Active Directory, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server และ คำแนะนำในกรณีที่ท่านต้องการดาวน์โหลด Volume License Software ที่อาจจะสูญหายไปในช่วงน้ำท่วม

เข้าถึง ITWinFlood ได้อย่างไร

เชิญเยี่ยมชมและคลิกถูกใจ (Like) ได้ที่ www.facebook.com/ITWinFlood เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการบริหารระบบไอทีในช่วงเวลาวิกฤต หรือที่เกิดอุทกภัย

2) Call Center 02-263 6888

Call Center นี้เป็นช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อไมโครซอฟท์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ของไมโครซอฟท์ ตลอดจนการขอรับไลเซนส์คีย์ทดแทนเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

สามารถติดต่อได้ ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:30 – 18:00 น. และเพิ่มการให้บริการ ถึง 20:00 น สำหรับข้อมูลเชิงเทคนิค การบริการหลังการขายเพื่อผู้ใช้งานทั่วไป เช่น Pre-Installed Software, Full Package Product (FPP)

3) การให้ความช่วยเหลือเรื่องซอฟต์แวร์: Microsoft Software Media and Licensing Assistance

สำหรับท่านที่มีลิขสิทธิ์แบบ Open License, Select License หรือ Enterprise Agreement และต้องการจัดหาสื่อในการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และ/หรือ Product Key ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ Volume Licensing Service Center (VLSC): https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แจ้งมาแล้วข้างต้นนี้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้าไมโครซอฟท์ (Account Manager) ที่ดูแลท่าน หรือ ติอต่อ Microsoft Call Center ที่หมายเลข 02-263 6888 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านต่อไป

ไมโครซอฟท์ขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองให้ท่านและ ครอบครัวของท่านปลอดภัย

ขอแสดงความนับถือ

พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด